Privacyverklaring

Bij Eco Concept Group B.V. nemen wij jouw privacy serieus. Je persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid door ons verwerkt en beveiligd. Hierover zijn we graag transparant en daarom lichten wij hieronder toe hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevens die iamoo en Eco Concept Group B.V. verzamelt en verwerkt via www.ecoconceptgroup.com en www.iamoo.nl (hierna websites).

iamoo is een handelsmerk van Eco Concept Group B.V.

Wie zijn wij?

Eco Concept Group B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze contactgegevens zijn:

Eco Concept Group B.V.
Oost-voorstraat 8a
3262JE Oud-Beijerland
0186-700200

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn hebben we jouw persoonsgegevens nodig. Wij verzamelen jouw gegevens bijvoorbeeld wanneer je een product bestelt in onze webshop, onze websites bezoekt, je abonneert op onze nieuwsbrief of op andere wijze contact met ons hebt.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom doen we dit?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verwerken:

 • Verwerking van jouw bestelling

Als je een product bij ons bestelt, hebben we bepaalde gegevens van je nodig om jouw bestelling te kunnen bezorgen en je op de hoogte te kunnen houden van je bestelling. We hebben deze gegevens ook nodig voor eventuele retouren of reparaties. Hiervoor verzamelen we de volgende gegevens van je:

  • Naam
  • E-mailadres
  • (Bezorg)adres
  • Betaalgegevens
  • Telefoonnummer

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst die je met ons hebt gesloten. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar bewaren.

 • Contactformulier

Door het contactformulier op onze website in te vullen kun je ons een vraag stellen of ons verzoeken contact met je op te nemen.

Hiervoor verwerken wij de volgende gegevens van je:

  • Bedrijfsnaam (zakelijke klanten)
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De gegevens die je zelf in het berichtveld van het contactformulier achter laat.

Wij verwerken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we je vragen naar tevredenheid hebben beantwoord.

 • Nieuwsbrief

Als je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte houden van onze producten en van speciale acties. Wij sturen de nieuwsbrief alleen wanneer je ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Uiteraard kun je je op ieder moment weer afmelden. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeld-link.

Je e-mailadres wordt op onze verzendlijst bewaard op basis van toestemming, totdat je je afmeldt voor de nieuwsbrief. Wij behouden daarna je e-mailadres op onze blokkeerlijst zodat je achteraf niet per ongeluk opnieuw toegevoegd kunt worden.

 • Klikgedrag en bezoekgegevens

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Bijvoorbeeld het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die je browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt die ze voor eigen doeleinden zouden kunnen gebruiken.

Wij gebruiken deze gegevens vanwege ons legitiem belang bij het monitoren en verbeteren van onze website. Indien wij gebruik maken van cookies die je surfgedrag tracken wordt hiervoor toestemming aan je gevraagd. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

 • Social media buttons

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op social media. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door deze partijen zelf. In hun privacyverklaring kun je zelf lezen wat zij doen met de persoonsgegevens die met deze code worden verwerkt.

Delen wij jouw persoonsgegevens met derde partijen?

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of als wij dat wettelijk verplicht zijn. Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, leveranciers of reparateurs, productondersteuning, betaalpartners, handelsinformatiebureaus en IT-dienstverleners. In verdachte situaties zijn we verplicht om klantgegevens te delen met overheidsinstanties.

De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Eco Concept Group B.V. Tenzij ze zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We verkopen jouw gegevens nooit aan derden en wij geven géén persoonsgegevens door naar partijen in landen buiten de Europese Unie.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van je persoonsgegevens tegen te gaan. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens is afgeschermd en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig worden gecontroleerd.

Wanneer gegevens worden verstrekt aan derde partijen die ten behoeve van ons persoonsgegevens verwerken, zijn wij met hen overeengekomen dat zij die persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@iamoo.nl.

Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Onze dienstverlening is niet gericht op kinderen jonger dan 16 jaar. Dit betekent dat het gebruik van onze dienstverlening door klanten jonger dan 16 jaar alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of voogd.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen en daarnaast kun je vragen om overdracht van je gegevens. Tevens kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens.

Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je gegevens, dan kun je deze toestemming te allen tijde intrekken.

Jouw verzoek met betrekking tot de uitoefening van deze rechten kun je sturen naar privacy@iamoo.nl. Om er zeker van te zijn dat een verzoek van jou afkomstig is, zullen wij je identiteit controleren.

Wanneer je een klacht hebt over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken, is het mogelijk deze in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Onze contactgegevens

Vragen over deze privacyverklaring kunnen worden gericht aan privacy@iamoo.nl, daarnaast zijn wij telefonisch bereikbaar op het nummer 0186-700200.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij kunnen onze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.